Camanio Cares medverkar i riksdagsseminarium om undernäring bland äldre

Den 14 februari deltog Camanio Cares vd Catharina Borgenstierna i riksdagsseminariet ”Våra äldre svälter – vad gör vi?”, arrangerat av Findus Special Foods tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna. Seminariet samlade deltagare från politik, näringsliv och pensionärsorganisationer för att diskutera undernäring bland äldre, och matens roll för en förbättrad livssituation. 

Idag lider 40 000 av Sveriges äldre befolkning av undernäring, och ytterligare 100 000 bedöms vara i riskzonen. År 2020 beräknas antalet äldre över 65 år uppnå en siffra på 2,2 miljoner. Det ökade åldrandet gör att fler personer kommer drabbas av åldersrelaterad undernäring i framtiden.

- Samhällets kostnader för sjukdomsrelaterad undernäring uppskattas vara minst lika stor som övervikt och fetma. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Trots det är inte frågan prioriterad, säger Gunnel Stuhr Olsson, Head of Special Foods som arrangerat seminariet.

- Idag har bara 51 av landets 290 kommuner dietister som är specialiserade på äldreomsorg. Hur kan alla de kommunerna som saknar dietistkompetens anpassa måltiden utifrån Livsmedelsverkets nya näringsrekommendationer, frågar Josephine Garpsäter.

På bilden från vänster Christina Tallberg, Ordförande PRO, Gunnel Stuhr Olsson, Head of Special Foods, Findus, Josephine Garpsäter, Ordförande geriatriska dietister samt Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care AB.

Under seminariet lyfte Camanio Cares vd Catharina Borgenstierna det växande behovet av välfärdteknik inom vård och omsorg för att kunna möta framtida utmaningar.

Lösningar inom välfärdsteknik

I linje med socialstyrelsens allmänna råd om förebyggande av undernäring krävs rutiner för att synliggöra fall och sätta in den hjälp som behövs. För att förhindra undernäring bland äldre behövs en ökad matglädje och större självständighet, bl.a. genom satsningar på aptitlig näringsberikad mat och välfärdsteknik. Camanio Care presenterade företagets digitala tjänst MQi (Mealtime Quality index), som ger en unik inblick i verksamheters specifika måltidskvalitet som gör det möjligt att säkerställa att riktlinjer om kvalitét efterföljs. För ökad självständighet under måltiden presenterades även Bestic, ett digitalt äthjälpmedel där personer med exempelvis matningssvårigheter får möjlighet att äta på egna villkor.

Politiskt engagemang

Seminariets politiska representanter Catharina Bråkenhielm (S) och Barbro Westerholm (L), ledamöter i socialutskottet, menar att frågan om undernäring bland äldre behöver lyftas fram på politisk nivå.

-Vi behöver ta frågorna vidare och hoppas se fler motioner som innefattar (att) äldres hela måltidssituation lämnas in, säger Bråkenhielm och Westerholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™.

Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja
människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg.

Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina,
Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Följ oss gärna på:

        

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar