Emission stängd och registrerad

Camanio Care, som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, genomförde under andra kvartalet en företrädesemission av aktier med teckningstid 24 maj till 7 juni, 2017. Genom emissionen, inklusive dess tillhörande överteckningsemission, tillfördes Camanio Care cirka 12,7 MSEK. Teckningsgraden för hela emissionen uppgick till 122 procent. 

De nya aktierna har nu formellt registrerats hos Bolagsverket och det totala antalet aktier uppgår därmed till   14 642 970 (12 235 933) och det nya aktiekapitalet ökar till 2 928 594 kronor (2 447 186,60 kr).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Camanio Care, som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, genomförde under andra kvartalet en företrädesemission av aktier med teckningstid 24 maj till 7 juni, 2017. Genom emissionen, inklusive dess tillhörande överteckningsemission, tillfördes Camanio Care cirka 12,7 MSEK. Teckningsgraden för hela emissionen uppgick till 122 procent. 

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar