Korrigering Kallelse Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org nr 556761-0307, är kallade till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober, 2017 kl 10.00, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Camanio Care vill härmed korrigera tidigare kallelse till Extra Bolagsstämma med anledning av avstämningsdagen i aktieboken.  

Anmälan till deltagande i extra bolagsstämma: Sista avstämningsdag är den 11 oktober 2017.  

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 oktober 2017 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman via e-post på adress info@camanio.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar