Marknadsmeddelande 16/18 - Information om Camanio Care AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Camanio Care AB:s teckningsoptioner CARE TO1 är den 16 januari 2018.  

En (1) teckningsoption CARE TO1 serie TO1 2017/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: CARE TO1
ISIN-kod: SE0010714576
Orderbok-ID: 454A
CFI: RMXXXX
FISN: CAMANIO/OPT RTS 20201212
Första dag för handel: 16 januari 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments)

Stockholm den 12 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.