Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Antalet konvertibler som konverterades den 23 januari 2018 var 30 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 340 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 15 565 451.

Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 176 470. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 15 741 921.

Konverteringspriset blir 1,70 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 300 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Camanio Cares hemsida: http://www.camanio.com/sv/investera/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar