PRODUKTNYHETER FRÅN BESTIC AB

Vi är väldigt stolta och glada att i samband med branschmässan Leva & Fungera lansera flera nya spännande produkter:
 
·      Clicknote – Hjälpmedel för personalens SOL dokumentation. Minskar tiden med ca 50 % för dokumentation
·      Mealtime Quality Index™ (MQi) - Indexet som mäter måltidskvaliteten. Nu kan måltidssituationer jämföras och få ett konkret förbättringsverktyg
·      Drinc™ – Hjälpmedel för dig som vill dricka självständigt
·      JustoCat® – Ett interaktivt hjälpmedel som berikar det dagliga livet för personer med demens genom fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
 
 
”Vi ser denna utveckling av vårt marknadserbjudande som ett viktigt steg i att kunna erbjuda våra kunder de bästa möjliga verktygen att stärka kvalitetsarbetet inom omsorgen. Alla produkterna är kvalitetsverktyg: Clicknote är ett hjälpmedel för bättre dokumentation för personal, MQi är ett verktyg för enhetschefer att arbeta strukturerat med kvalitetsförbättring, JustoCat är ett hjälpmedel för att stärka både individens livskvalitet och personalens kommunikationsverktyg för personer med demens. Och vem vill inte ta en drink någon gång?!”
Catharina Borgenstierna, VD Bestic AB

Clicknote
Idag används Clicknote inom äldrevården i södra Stockholm. Tidsbesparingen (ca 50 %) har gjort Clicknote mycket populärt, och frigjort tid som istället kan ägnas åt omsorg. Clicknote kräver inga förkunskaper utan kan hanteras av alla efter en kort introduktion. Viktiga referensdokument finns dessutom bara ett klick bort.

  • Skräddarsy dina egna beskrivningar
  • Lägg mindre tid på dokumentation
  • Undvik missförstånd och upprepningar

”Clicknote är ett effektivt hjälpmedel för omsorgspersonalen som gör det roligare och snabbare att dokumentera i den sociala dokumentationsjournalen. Det skapar också en kvalitetssäkrad dokumentation på rätt nivå som minskar risken för missförstånd och underlättar kommunikation med anhöriga. Alla journalsystem borde egentligen ha en sådan här smart funktion från början, men eftersom det inte finns fyller Clicknote en viktig funktion.”                      
                                                                                 
Stina Engström, Stureby Vård- och omsorgsboende

Mealtime Quality Index™

Hur mäter man en god måltidssituation? Vad är egentligen kvalitet under måltiden? Vi har utvecklat ett index som ger en unik möjlighet att se hur vilken nivå verksamheten når upp till rent kvalitetsmässigt. Baserat på välgrundade frågeställningar utifrån ett 360-graders perspektiv får man en kvantitativ uppfattning om enhetens, personalens och inte minst individernas syn på måltidskvaliteten. Hur ligger er verksamhet till?

Drinc™

Nu kan vi äntligen erbjuda en dricklösning för dig som har svårt att föra ett glas till munnen eller som inte alls klarar av att lyfta ett glas. Drinc är en smart, enkel och flexibel lösning som gör att du har möjlighet att dricka när du vill.

JustoCat®

JustoCat har utvecklats i samarbete mellan robotikforskare och vårdforskare. Utgångspunkten har varit att många personer har minnen av att umgås med katter och anknutit detta till reminiscence metoden – att använda minnen från förr.

Funktionerna hos JustoCat gör att den liknar en levande katt. Den andas, spinner och jamar. JustoCat kan ge lugn och trygghet och vara ett redskap för ökad interaktion och kommunikationer.

Kontakta oss om du vill veta mer!

www.bestic.se
info@bestic.se
073 649 86 61

Om Bestic AB

Bestic AB är ett innovativt företag som erbjuder hjälpmedel, utbildningar och verksamhetsutveckling inom måltidssituationen för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vår vision är att skapa en självständig och positiv måltidsupplevelse för alla!

Bestic AB grundades i Sverige 2004 av Sten Hemmingsson som själv var i behov av ett bra äthjälpmedel p.g.a. en polio-skada. Utvecklingsarbetet av hjälpmedlet pågick under sju år och genomfördes i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Robotdalen, Promobilia och andra intressenter som bidrog med olika insatser. Idag är Bestic® en CE-märkt medicinteknisk produkt och går att köpa, hyra, eller leasa. Den går även att erhålla via förskrivningsprocess i flera landsting. Vi har i dag distributörer i Danmark, Finland, Norge, Holland, England, Spanien, USA och Frankrike. Tillverkning sker i Eskilstuna med huvudkontor i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Citat

”Vi ser denna utveckling av vårt marknadserbjudande som ett viktigt steg i att kunna erbjuda våra kunder de bästa möjliga verktygen att stärka kvalitetsarbetet inom omsorgen. Alla produkterna är kvalitetsverktyg: Clicknote är ett hjälpmedel för bättre dokumentation för personal, MQi är ett verktyg för enhetschefer att arbeta strukturerat med kvalitetsförbättring, JustoCat är ett hjälpmedel för att stärka både individens livskvalitet och personalens kommunikationsverktyg för personer med demens. Och vem vill inte ta en drink någon gång?!”
Catharina Borgenstierna