Sörmlandsfonden investerar i Bestic AB

Sörmlandsfonden och några privatinvesterare, så kallade affärsänglar, tillhörande Sörmlands-fondens affärsängelnätverk har kommit överens med bolaget Bestic AB om en investering i form av ägarkapital.

- Vi är mycket stolta och glada över att ha etablerat ett samarbete med Sörmlandsfonden samt de nya investerarna. Denna kapitalinjektion och även kompetensförstärkning kommer leda till att vi kan investera och stärka vår marknadsbearbetning, sänka produktionskostnader samt utveckla nya produkter, säger Catharina Borgenstierna, vd Bestic AB.

Bestic AB är ett innovativt företag som erbjuder hjälpmedel, utbildningar och verksamhets-utveckling inom omsorg och måltid för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Visionen är att skapa en självständig och positiv måltidsupplevelse för alla samt verka för en god kvalitet inom omsorgen! Bolaget grundades 2004 av Sten Hemmingsson som själv var i behov av ett bra äthjälpmedel på grund av en polio-skada. Utvecklingsarbetet av hjälpmedlet pågick under sju år och genomfördes i samarbete med bland andra Hjälpmedelsinstitutet, Create, Robotdalen, Mälardalens Högskola och Promobilia. I dag är Bestic en CE-märkt medicinteknisk produkt och går att köpa, hyra, eller leasa i flera länder i Europa samt i USA. Tillverkning sker i Eskilstuna.

-           Sörmlandsfonden och affärsängelnätverket är starka och viktiga ägare för bolagets framtid och vi ser fram emot de nya möjligheter som nu skapas för vår fortsatta expansion, fortsätter Catharina Borgenstierna.

Sörmlandsfondens investering i Bestic AB innebär en satsning på avancerad utveckling och tillverkning av robotar i Eskilstuna. Bestic AB flyttar även bolagets säte till Eskilstuna. Investeringen innebär en framtidsinriktad utveckling för Sörmland, som i längden leder till nya och mer kunskapsintensiva jobb.

-           Sörmlandsfonden har lagt en gedigen grund för att skapa långsiktigt värde i regionen. Det finns ett stort intresse från såväl entreprenörer som affärsänglar. Nu börjar resultaten komma i form av investeringar. Det förs diskussioner med ett flertal bolag, vi kommer med största sannolikhet att göra ytterligare investeringar snart, tillägger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.

Sörmlandsfonden är en sörmländsk investerare av aktivt ägarkapital i bolag med rejäl tillväxtpotential. Sörmlandsfonden driver forumet Sörmlandsnästet där ett aktivt nätverk av affärsänglar ingår, som erbjuds möjlighet att investera tillsammans med Sörmlandsfonden. Sörmlandsfonden ägs av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Sörmland samt drivs av Munktell Science Park.

Thomas Karlsson, Vd Sörmlandsfonden
Tfn: 070-104 60 01 Mail:
thomas@munktellsciencepark.se
Catharina Borgenstierna, Vd Bestic AB
Tfn: 073-393 00 07 Mail:
catharina.borgenstierna@bestic.se

Taggar:

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sörmlandsfonden och affärsängelnätverket är starka och viktiga ägare för bolagets framtid och vi ser fram emot de nya möjligheter som nu skapas för vår fortsatta expansion.
Catharina Borgenstierna