Tydliga paketlösningar underlättar kommunernas investeringar i välfärdsteknik

Camanio Care erbjuder skräddarsydda paketlösningar som underlättar för kommunerna att ta del av statsbidraget och investera i välfärdsteknik, senast den 1 november.

Regeringen har satsat 350 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna göra nya investeringar i välfärdsteknik och digitalisera äldreomsorgen. Välfärdsteknik kan bidra till att öka tryggheten bland äldre, och samtidigt frigöra tid för vårdpersonal och därmed effektivisera arbetet.

– Det är ett viktigt steg i rätt riktning att kommunerna får ekonomiskt stöd för att göra investeringar i välfärdsteknik. Investeringar inom digitalisering är helt nödvändiga för att utveckla och upprätthålla äldreomsorgen i framtiden. Sveriges kommuner står inför utmaningen att antalet äldre ökar vilket innebär ett växande vårdbehov, säger Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna.

Stöd till kommunerna underlättar kort ansökningstid

Många kommuner står nu inför den tidsmässiga utmaningen att hinna ta del av regeringens satsning. Statsbidraget är begränsat för 2018 och ska rekvireras hos Socialstyrelsen senast den 1 november.

– Det här statsbidraget har stor betydelse ute i kommunerna. De kommuner som har sett ett behov av välfärdsteknik och digitala lösningar, men som av ekonomiska skäl inte har haft möjlighet att satsa på ny teknik, kan nu på allvar komma igång med digitaliseringsarbetet. Det är därför viktigt att kommunerna hinner skicka in sina ansökningar i tid och ta del av statsbidraget, trots att ansökningstiden är väldigt kort, säger Linda Björk, Säljchef på Camanio Care.

För att säkerställa en effektiv process inom den givna tidsramen erbjuder Camanio skräddarsydda lösningar anpassade efter kommunernas egna behov, och hjälper även till i ansökningsprocessen med att rekvirera till Socialstyrelsen.

Skräddarsydda lösningar inom välfärdsteknik

Camanio Care erbjuder paketlösningar inom Digital Omsorg, Aktivering och Måltid. Samtliga paket kan anpassas efter önskan och behov, och kan även kombineras med varandra för större satsningar.

Paket inom digital omsorg:

  • Orientering inom välfärdsteknik – en förstudie: För att komma igång med implementering av välfärdsteknik i verksamheten erbjuder Camanio individuella studier av vilka behov som finns för att kartlägga vilka tjänster/produkter som ger varje kommun mest mervärde.
  • Digital tillsyn via videosamtal: Ett omfattande tillsynspaket med produkter som ger en komplett tillsynslösning, skräddarsytt efter behov. I paketet ingår utbildning, implementation och projektledning.
  • Trygg hemma – trygg ute: En paketlösning för trygghetslarm som ger ett komplett stöd, i hemmet såväl som ute.

Paket inom måltid:

  • Stöd till delaktighet och självständighet: Skapa en bättre måltidssituation genom paketlösningen som innehåller äthjälpmedel, måltidskvalitetsmätningar samt utbildning implementering och projektledning.

Paket inom aktivering:

  • Ökad frihet, aktivering och förbättrad arbetsmiljö: Paketlösning för att snabbt och enkelt komma igång med aktivering inom verksamheten med upplevelsecykeln BikeAround Screen. I paketet ingår utbildning, implementation, projektledning och serviceavtal. Paketet bidrar till fysisk, kognitiv och social stimulering.

Läs mer om Camanio Cares skräddarsydda paketlösningar här: https://www.camanio.com/sv/investera-i-valfardsteknik/

Har du frågor? Kontakta Linda Björk, säljchef på Camanio Care:

E-post: linda.bjork@camanio.com

Telefon: 073-330 09 97            

Välfärdsteknikens värde i verksamheterna

Implementeringen av välfärdsteknik är i full gång på många platser i landet. Tidigare i år blev Hörby landets första kommun att införa robotar för tillsynsbesök i ordinarie omsorgsverksamhet. I en artikel berättar kommunen om de positiva resultat som har identifierats av att använda välfärdsteknik i omsorgsarbetet. Kommunen vill använda tekniken där den kan göra nytta för att öka trygghet, självständighet och delaktighet för människor som är beroende av vård eller äldreomsorg. 

På Danvikshem i Stockholm har man valt att satsa på välfärdsteknik för att öka aktiveringen i vardagen. Genom upplevelsecykeln BikeAround får de boende fysisk aktivitet samtidigt som de själva kan välja var i landet de vill åka. Bengt är en av de boende som använder BikeAround, och i en intervju berättar han om värdet i att kombinera fysisk aktivitet med upplevelse. Danvikshems rehabchef Maria Persson beskriver hur denna typ av aktiveringslösning har en positiv inverkan på de boende såväl som anhöriga och personal.

Klicka här för att ta del av Bengts cykeläventyr.

Klicka här för att ta del av hur BikeAround skapar värde på Danvikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Vi finns i följande kanaler:

                        

Får du våra nyhetsbrev?

* Skriv upp dig HÄR.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar