Ny rapport: Bruk av alkohol, narkotika och tobak kopplas till skolans socioekonomi

Skolans socioekonomiska status samvarierar med bruk av alkohol, narkotika och tobak hos eleverna. Det visar en ny fokusrapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

På skolor med hög socioekonomisk sammansättning är det vanligare att eleverna har druckit alkohol under det senaste året, jämfört med hur det ser ut bland eleverna på skolor med låg socioekonomisk sammansättning, säger Martina Zetterqvist som är utredare på CAN och en av rapportförfattarna.

Dessa skillnader har ökat under perioden 2006–2019.

Rapporten visar även att det finns skillnader gällande narkotikaanvändning.

-Det är vanligare att eleverna på skolor med hög socioekonomisk sammansättning har provat narkotika, säger Martina Zetterqvist.

När det gäller tobak är det tvärt om. På skolor med låg socioekonomisk sammansättning är det vanligare att eleverna hade rökt eller snusat. För den frekventa rökningen har ojämlikheten ökat under perioden 2006-2019 eftersom skillnaderna mellan grupperna har ökat.

-Skolverket har visat på att skolsegregationen har ökat i Sverige, alltså att eleverna har blivit mer uppdelade utifrån bland annat sin socioekonomiska bakgrund, säger Isabella Gripe, utredare på CAN och en av rapportförfattarna.

Skolverket har också sett att det har betydelse för elevernas skolresultat.

-Vi kan nu se att det också finns skillnader i alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna mellan elever på skolor med olika socioekonomisk sammansättning, säger Isabella Gripe.

Studien är baserad på CANs enkätundersökning Skolelevers drogvanor. Siffrorna gäller elever i åk 9 mellan år 2006-2019. Utöver elevernas svar har också information om skolans socioekonomiska sammansättning använts. Denna ringas in med hjälp av information om hur stor andel av föräldrarna som har en eftergymnasial utbildning.

 

Jämlika vanor?
– Skolans socioekonomiska sammansättning och skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak i årskurs 9

 

Om Undersökningen Skolelevers drogvanor

 

Kontakt

Martina Zetterqvist, Utredare
martina.zetterqvist@can.se
072-371 43 05

 

Isabella Gripe, Utredare
isabella.gripe@can.se
072-371 43 10

 


Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media