Cancerfonden delar ut 291 miljoner till forskningen 2005

Under 2005 delar Cancerfonden ut drygt 291 miljoner kronor till forskningen. Pengarna går till 410 forskningsprojekt och ett 30-tal forskartjänster. Projekten handlar om allt från grundforskning till omvårdnad.

Trycket på Cancerfonden som forskningsfinansiär var i år rekordstort med 433 ansökningar varav 189 beviljades. Bröstcancer är i fokus för 24 av dessa ansökningar, vilket motsvarar den enskilt största gruppen. De sammanlagda anslagen till dessa projekt är cirka 15 milj. - Ansökningarna visar att svensk cancerforskning har en imponerande bredd, en stark internationell position och många intressanta upptäckter på gång, säger Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens Forskningsnämnd. Under 2005 får cancerforskningen vid Karolinska Institutet ett stöd på 124 miljoner kronor från Cancerfonden. Forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola delar på 29 miljoner kronor. För forskarna i Lund och Malmö är summan 44 miljoner kronor. I Uppsala delar cancerforskarna på 49 miljoner. Stödet till Umeå uppgår till cirka 19 miljoner. Mer information om specifika projekt finner du på http://www.cancerfonden.se/templates/Page____1130.aspx För mer information kontakta: Bengt Westermark, Forskningsnämnden ordförande, Cancerfonden telefon 018-611 38 21, 0708-18 18 44 Gunilla Wredenberg, Pressansvarig, Cancerfonden Tel 0733-422 755 ----------------------------------------------------------------------------------- Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och stödja verksamhet inom vård och behandling. www.cancerfonden.se

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar