• news.cision.com/
  • Cantargia AB/
  • Cantargia: Prekliniska studier av IL1RAP och CAN04 på solida tumörer presenterat på EACR-AACR-SIC i Florens

Cantargia: Prekliniska studier av IL1RAP och CAN04 på solida tumörer presenterat på EACR-AACR-SIC i Florens

Report this content

Resultat genererade med Cantargia AB’s (”Cantargia”) produktkandidat CAN04, presenterades vid de europeiska, amerikanska och italienska cancerorganisationerna EACR, AACR och SICs gemensamma möte i Florens den 24-27 juni (The Challenges of Optimizing Immuno- and Targeted Therapies: From Cancer Biology to the Clinic). De prekliniska studierna visar att IL1RAP uttrycks på cellinjer från trippelnegativ bröstcancer och icke-småcellig lungcancer samt att CAN04 kan blockera och avdöda samma cellinjer. 

Cantargia utvecklar den humaniserade antikroppen CAN04 mot målmolekylen Interleukin-1 Receptor Associated Protein (”IL1RAP”) för behandling av cancer. Cantargia har tidigare visat att antikroppar riktade mot IL1RAP kan blockera IL-1 signalering samt stimulera avdödning av tumörceller i olika prekliniska cancermodeller. De data som presenterades visar att IL1RAP uttrycks på flera cellinjer av trippelnegativ bröstcancer och icke-småcellig lungcancer. CAN04 blockerar frisläppandet av de tumörstimulerande molekylerna IL-6 och IL-8. CAN04 kan även stimulera immunförsvarets NK-celler att avdöda dessa cellinjer. Studierna har genomförts i Dr Ramin Massoumi’s grupp vid Lunds universitet och resultaten presenterades som en poster av Dr Wondossen Sime.

”Presentationer av vår antikropp CAN04 på internationella vetenskapliga konferenser är viktiga för Cantargia” säger Göran Forsberg, VD. ”Dessa data visar på potentialen av CAN04. Utöver vårt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer, kan trippelnegativ bröstcancer vara en framtida viktig sjukdom inom ramen för CAN04-s utveckling”.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017 kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar