Capio förvärvar ytterligare ett sjukhus och en radiologienhet i Danmark

Capio har genom ett inkråmsförvärv förvärvat Viborg Privathospital och MR Scanner Århus. Verksamheten i Viborg är huvudsakligen specialiserad inom ortopedi och allmänkirurgi medan verksamheten vid MR Scanner Århus utgörs av radiologiska under­sökningar. Den sammanlagda omsättningen för 2017 väntas vara cirka 36 MDKK. Förvärvet kompletterar Capios befintliga verksamhet på Jylland och väntas ge vissa synergier med enheterna i Skørping och Århus. 

Viborg är beläget centralt på Jylland, mindre än en timmes bilfärd från Capios båda enheter i Skørping på Nordjylland och i Århus. Förvärvet stärker därmed Capios närvaro i regionen ytterligare och breddar Capios vårdutbud och kapacitet för att ta ett större ansvar för sjukvården på Jylland gentemot det offentliga sjukvårdssystemet och försäkringsbolagen. Vissa synergier förväntas av förvärvet, till exempel då resurser kan delas mellan de tre enheterna på Jylland. Förvärvet kommer att integreras i Capios danska verksamhet, Capio CFR, som har varit del av Capio sedan den 1 januari 2017. Efter förvärvet har Capio sex specialiserade sjukhus och kliniker i fyra av fem vårdregioner i Danmark.

Köpeskillingen uppgår till 24 MDKK. Förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från den 1 november 2017. Förvärvet förväntas inte påverka Koncernens resultat väsentligt under 2017.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: +46 708 31 19 40

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar