Delägarprogram till anställda i Capio

Delägarprogram till anställda i Capio I september 2000 erbjöds alla anställda i Capio-koncernen att förvärva teckningsoptioner. Totalt tecknades 2 067 800 optioner det vill säga 64 procent av det totala antalet om 3 240 000 optioner. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Capio för 50,00 SEK under tiden 2 december 2002 - 31 maj 2004. Priset för en teckningsoption var 6 SEK. "- Att 1 700 personer tecknat sig är glädjande då det för flera var första gången de fått möjlighet att vara med i ett delägarprogram", säger Martin Svalstedt, vVD och ekonomi- och finansdirektör i Capio. Göteborg den 17 oktober 2000 Capio AB (publ) För mer information: Ulrika Stenson, Chef information och 031-732 40 02, 0705-90 IR 07 23 Martin Svalstedt, vVD och ekonomi- och 0705-11 11 36 finansdirektör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar