Previa förvärvar resterande 50% av aktierna i Örebrohälsan Previa

Report this content

Previa förvärvar resterande 50% av aktierna i Örebrohälsan Previa AB Previa som är ett helägt dotterbolag till Capio AB har avslutat förhandlingarna med Örebro Kommun, Lekebergs Kommun samt Föreningen Örebroföretagens Hälsovård om att förvärva resterande 50% av aktierna i AB Örebrohälsan Previa. Previa förvärvade 50% av aktierna i Örebrohälsan 1994 och köper nu alltså resterande 50% för en köpeskilling om 8,5 MSEK. Örebrohälsan Previas årsomsättningstakt uppgår till c:a 28 MSEK. "- Nu när Örebrohälsan Previa blir helägt, får vi möjlighet att i första hand samordna verksamheten med Läkargruppen Örebro samt integrera bolaget i Capios affärsområde öppen specialistvård. Dessutom kommer vi inom kort att införa våra nya verksamhetsstöds- och journalhanteringssystem parallellt med övriga Previaenheter", säger Peter Risberg, affärsområdeschef för öppen specialistvård samt VD i Previa. Avtalets giltighet förutsätter godkännande i Örebro respektive Lekebergs kommunfullmäktige. Göteborg den 24 oktober 2000 Capio AB För mer information kontakta: Peter Risberg, affärsområdeschef Öppen Specialistvård i Capio och VD Previa 08-627 43 12 Ulrika Stenson, informationschef, Capio AB 031-732 40 04, 070-590 07 23 Previa är Sveriges marknadsledande leverantör av företagshälsovård. Bolaget arbetar med allt som rör personalens arbetsmiljö och hälsa. Previa står idag för företagshälsovården vid nära 11 000 arbetsplatser med sammanlagt mer än 500 000 anställda. Årsomsättningstakten uppgår till ca 500 MSEK och verksamheten har ca 750 anställda. Capio levererar tjänster inom hälso- och sjukvård, diagnostik samt äldrevård inom ett trettiotal medicinska specialiteter. Uppdragsgivare utgörs framförallt av landsting och kommuner samt företag som köper arbetshälsovård och sjukvårdstjänster. På Capios vårdenheter, som har avtal med offentliga huvudmän, får patienterna vård på samma villkor som inom den offentligt drivna vården med samma patientavgifter och turordningsregler. I årstakt omsätter Capio cirka 3 300 MSEK. Capio är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01510/bit0002.pdf

Dokument & länkar