S:t Görans Sjukhus har beslutat om resultatbonus för 2000

S:t Görans Sjukhus har beslutat om resultatbonus för 2000 * 1 300 kronor per anställd till vinstandelsstiftelse * 6 miljoner kronor till extra kompetensutveckling S:t Görans Sjukhus AB:s styrelse beslutade vid fredagens sammanträde hur mycket som ska sättas av från 2000 års ekonomiska resultat till sjukhusets anställda. Till varje medarbetare utgår 1 300 kronor vid heltidsanställning. Bonusen gäller alla tillsvidareanställda medarbetare. Pengarna avsätts till S:t Görans Sjukhus personalstiftelse. S:t Görans Sjukhus har sedan 1997 avsatt en del av bolagets vinst till personalstiftelsen. Som anställd på S:t Görans Sjukhus kan man från 60 års ålder lyfta sin individuella del av personalstiftelsens fonder. Detta gäller oavsett om man slutat sin anställning tidigare. Utöver de 1 300 kronorna avsätts 6 miljoner kronor till extra kompetensutveckling för de anställda på S:t Göran (utöver ordinarie budget för utbildning och kompetensutveckling). För mer information kontakta: Tomas Philipp, informationschef S:t Görans Sjukhus, tel 08-58 70 20 49 / 070-88 77 515 S:t Görans Sjukhus AB ingår i Skandinaviens ledande sjukvårdskoncern Capio AB, och är det första akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. S:t Göran har ca 1450 anställda, 240 vårdplatser och omsatte år 2000 ca 920 Mkr. Här finns kliniker för akutvård, ortopedi, medicin, kirurgi, anestesi, röntgen, fysiologi samt en egen serviceorganisation. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00590/bit0001.pdf

Dokument & länkar