S:t Görans Sjukhus säljer produktionsköket till Eurest AB

S:t Görans Sjukhus säljer produktionsköket till Eurest AB S:t Görans Sjukhus AB har skrivit avtal med Eurest AB om försäljning av sjukhusets produktionskök, beläget på Sabbatsbergsområdet i Stockholm. I samband med överlåtelsen tecknas ett avtal mellan parterna för leverans av patient- och personalmat till S:t Görans Sjukhus under 3 år. Personalen vid köket kommer att ha kvar sina anställningar i den nya ägarens regi. Produktionsköket lagar mat såväl åt patienter och personal vid S:t Görans Sjukhus som åt en rad andra kunder. Omsättningen är ca 45 miljoner kr per år. - S:t Görans produktionskök har framgångsrikt arbetat med kvalitet och leveranssäkerhet och skapat sig en stark ställning på stockholmsmarknaden. Skälet till att vi nu avyttrar köket är att sjukhuset koncentrerar sig på att utveckla sjukvården och direkt vårdstödjande servicetjänster. Eurest AB är ledande i branschen och ligger långt framme både vad gäller kvalitet och IT-stöd. De kan nu på ett bra sätt vidareutveckla kökets verksamhet, säger Åke Strandberg, VD S:t Görans Sjukhus AB. @ Förvärvet av verksamheten passar mycket väl in i Medirest strategi som kvalitetsleverantör av måltidsservice för sjukvård och äldreomsorg. Genom förvärvet får vi en välskött verksamhet och ett välutrustat kök mitt i Stockholms city och övertar leveransavtal till kunder inom segmenten sjukvård och äldreomsorg. Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla verksamheten inom de områden som kräver en relativt stor volymbas för utvecklingsinsatser. Vi kan också erbjuda personalen en bredare spelplan och utvecklingsmöjligheter i ett internationellt cateringföretag som är stora inom sjukvård och äldreomsorg, säger Gunder Nydahl, vVD Eurest AB Affären är villkorad av den s k due diligence (genomlysning) av verksamheten som köparen gör före övertagandet. Fakta om S:t Görans Sjukhus S:t Görans Sjukhus AB ingår i Nordens ledande privata vårdkoncern Capio AB, och är det första akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. S:t Göran har ca 1500 anställda, 240 vårdplatser och omsatte 1999 ca 800 Mkr. Här finns kliniker för ortopedi, medicin, kirurgi, anestesi, röntgen, fysiologi, akutvård samt ServiceGruppen med en omfattande serviceverksamhet för sjukhuset och andra kunder på den offentliga och privata marknaden. Fakta om Eurest AB och Medirest Eurest AB är ett av de ledande måltidsföretagen i Sverige, som med tillhörande tjänster verkar inom flera sektorer. Bolaget har idag 1000 anställda och omsätter 500 MSEK. Företaget ingår i Compass Group PLC som är ett av världens ledande måltidsföretag och finns i ca 70 länder. Under varumärket Medirest samlar Compass Group specialistkompetens för måltidsservice inom sjukvård och äldreomsorg och bedriver catering & restaurangverksamhet för sjukhus, sjukhem, vårdinrättningar och äldreboenden. Under varumärket Eurest bedriver Compass Group företagsrestauranger, konferensanläggningar, restauranger inom högskolor, universitet, försvar samt måltidsservice för kommunala och privata skolor och kriminalvård. Mer information finns på vår hemsida www.medirest.nu För mer information, kontakta: Eva Thuresson, chef ServiceGruppen, S:t Görans Sjukhus AB. Tel: 08- 58 70 13 33 Gunder Nydal, vVD/Divisionschef Offentlig Marknad, Eurest AB. Tel: 08-440 75 25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00540/bit0002.pdf

Dokument & länkar