Beslut vid Caponas bolagsstämma

Beslut vid Caponas bolagsstämma Vid Caponas ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 mars fastställdes utdelningen till 3 kr och 50 öre per aktie. Avstämningsdag blir fredagen den 28 mars 2003 och utbetalningen genom VPC beräknas ske onsdagen den 2 april 2003. Vid stämman omvaldes Monica Caneman, Kjell-Åke Dahlström, Olle Isberg, Bo Jungner, Kerstin Lindberg Göransson och Olle Persson som styrelseledamöter. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Kerstin Lindberg Göransson till styrelsens ordförande. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag att arvode till styrelsen skulle uppgå till 660.000 kronor, att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 10 procent av bolagets aktier. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Styrelsen informerade att nomineringsprocessen har formaliserats. En nomineringskommitte kommer årligen att utses genom att de tre största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de tre represen-tanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Danderyd den 25 mars 2003 Capona AB (publ) KORT OM CAPONA Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighets-bolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet består av totalt 42 hotellfastigheter varav 32 är belägna i Sverige, fem i Norge, tre i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Olle Persson, Verkställande direktör Capona AB, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD Capona AB, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se. EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS VID FÖLJANDE TILLFÄLLEN: Delårsrapport per 2003-03-31 torsdagen den 24 april 2003 Delårsrapport per 2003-06-30 onsdagen den 16 juli 2003 Delårsrapport per 2003-09-30 torsdagen den 16 oktober 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030325BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030325BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar