Capona förvärvar Airport Hotel Bonus Inn i Helsingfors-Vanda

Report this content

Capona förvärvar Airport Hotel Bonus Inn i Helsingfors-Vanda Hotellfastighetsbolaget Capona förvärvar fastigheten Airport Hotel Bonus Inn som ligger i Helsingfors-Vanda och har 211 hotellrum. Tillträde sker under oktober 2000. Hotellfastighetens förvärvspris uppgår till cirka 71 MFIM vilket motsvarar cirka 102 MSEK. Direktavkastningen beräknas på helårsbasis uppgå till cirka 9 procent. Caponas resultat efter skatt beräknas på helårsbasis öka med drygt 2 MSEK, vilket per aktie motsvarar drygt 10 öre. Fastigheten är uthyrd till Bonfinn Oy som driver Airport Hotel Bonus Inn med ett omsättningsbaserat hyresavtal. Hotellet har idag inte någon kedjetillhörighet, men Caponas ambition är att Bonus Inn kopplas till ett starkt varumärke. - "Genom förvärvet stärker Capona sin närvaro i Helsingfors-Vanda och tar samtidigt ytterliggare ett steg i etableringen i Finland", säger Olle Persson, VD i Capona AB.. Danderyd den 6 oktober 2000 Capona AB (publ) Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet består efter ovanstående förvärv av totalt 41 hotellfastigheter varav 31 är belägna i Sverige, 5 i Norge, 3 i Danmark och 2 i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 400. Capona är noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen och namnet Capona kommer från det latinska ordet Caupona som betyder "Hotell". För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Ando Wikström, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: ando.wikstrom@capona.se Internetadress: www.capona.se, e-postadress: info@capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfällen: Niomånadersrapport: 19 oktober 2000 Bokslutskommuniké:18 januari 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar