Caponas återköp av egna aktier

Caponas återköp av egna aktier Hotellfastighetsbolaget Caponas styrelse fattade den 10 maj 2000 beslut att högst 1 000 000 aktier skulle förvärvas under perioden fram till den 19 juni 2000. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. Under perioden fram till den 19 juni 2000 har 272 800 aktier, motsvarande cirka 1,4 procent av Caponas totala antal aktier, återköpts till en snittkurs av 44,32 SEK. Det totala antalet aktier i Capona uppgår till 20 040 046. I samband med publiceringen av Caponas halvårsresultat den 19 juli 2000 kommer styrelsen informera om eventuella fortsatta återköp av egna aktier. Fram till dess får Capona, i enlighet med Näringslivets Börskommittés rekommendationer, inte återköpa några ytterligare egna aktier. Danderyd den 21 juni 2000 Capona AB (publ) Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet består av totalt 40 hotellfastigheter varav 31 är belägna i Sverige, 5 i Norge, 3 i Danmark och 1 i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 200. Capona är noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen och namnet Capona kommer från det latinska ordet Caupona som betyder "Hotell". För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Ando Wikström, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: ando.wikstrom@capona.se Internetadress: www.capona.se, e-postadress: info@capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfällen: Sexmånadersrapport: 19 juli 2000 Niomånadersrapport: 19 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar