Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 *Periodens hyresintäkter uppgick till 222 (213) MSEK. För jämförbara enheter minskade hyresintäkterna med 3 procent. *Resultat efter finansnetto uppgick till 94 (96) MSEK. Resultatet påverkades av större uppgraderingar i två hotell samt konjunkturavmattningen. Under tredje kvartalet steg resultatet med 2 procent till 38 (37) MSEK. *Under perioden återköpte Capona 1,2 (1,3) procent av det totala antalet aktier för 14 (14) MSEK. *Prognosen för 2002 är oförändrad jämfört med tidigare lämnad prognos, innebärande att resultatet efter finansnetto bedöms bli i nivå med motsvarande resultat för 2001, som uppgick till 128 MSEK. DELÅRSPERIODEN I SAMMANDRAG Perioden präglades av en fortsatt stabilisering av hotellkonjunkturen i Norden. Caponas hyresintäkter uppgick till 222 (213) MSEK, en ökning med 4 procent. För jämförbara enheter minskade hyresintäkterna med 3 procent. Av Caponas hyresintäkter svarade Sverige för 78 procent, Norge för 11, Danmark för 6 och Finland för 5 procent. Av hyresintäkterna kommer 28 (31) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga de tre hotell som drivs i egen regi. Direktavkastningen, rullande tolv månader, uppgick till 9,6 (10,1) procent. Fastighetsverksamhetens resultat, som ökade med 6 procent till 155 (147) MSEK, påverkades av större uppgraderingar i två hotell. Uppgraderingarna ledde till att kapaciteten under första kvartalet inte kunde utnyttjas fullt ut. Resultatet från hotelloperatörsverksamheten uppgick till 15 (18) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 158 (151) MSEK och resultatet efter finansnetto till 94 (96) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 67 (69) MSEK och motsvarande resultat per aktie till 3,58 (3,61) SEK. Investeringar uppgick till 22 (16) MSEK, varav investeringar i fastighetsverksamheten svarade för 20 (11) MSEK och avsåg främst uppgraderingen av Radisson SAS Strand Hotel i Stockholm. Investeringar i den egna hotelloperatörsverksamheten svarade för 2 (5) MSEK. Under perioden har 243 400 aktier, motsvarande 1,2 (1,3) procent av Caponas totala antal aktier, återköpts för 14 (14) MSEK till en snittkurs av 55,99 SEK. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfälle: * Bokslutskommuniké för 2002 Måndag den 20 januari 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021016BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021016BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar