Delårsrapport januari-juni 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 * Hyresintäkterna uppgick till 142 (146) MSEK, en minskning med 4 MSEK. * Resultat efter finansnetto uppgick till 51 (56) MSEK. * Resultat efter skatt uppgick till 36 (40) MSEK, vilket motsvarar ett resultat efter skatt per aktie om 1,94 (2,15) SEK. * Under perioden återköpte Capona 0,2 (1,1) procent av det totala antalet aktier för 2 (13) MSEK. * Resultat efter finansnetto för helåret 2003, inklusive realisationsvinsten om cirka 10 MSEK, bedöms bli något lägre än föregående år. DELÅRSPERIODEN I SAMMANDRAG Hotellkonjunkturen som under delårsperiodens första månader uppvisade en viss nedgång har under slutet av perioden planat ut och till viss del stabiliserats. Caponas hyresintäkter minskade med 3 procent eller 4 MSEK till 142 (146) MSEK. Av Caponas hyresintäkter svarade Sverige för 79 procent, Norge för 11, Danmark för 6 och Finland för 4 procent. Av hyresintäkterna kommer 16 (18) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga de tre hotell som drivs i egen regi. Direktavkastningen, rullande 12 månader, ökade till 9,9 (9,6) procent. Fastighetsverksamhetens resultat minskade till 98 (99) MSEK. Resultatet från hotelloperatörs-verksamheten uppgick till 3 (8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 92 (98) MSEK och resultatet efter finansnetto till 51 (56) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 36 (40) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 1,94 (2,15) SEK. Investeringarna uppgick till 21 (18) MSEK, varav investeringar i fastighetsverksamheten svarade för 20 (17) MSEK, där den enskilt största posten avser uppgraderingen av Scandic Hotel Uplandia i Uppsala. Investeringar i den egna hotelloperatörsverksamheten uppgick till 1 (1) MSEK. Under perioden återköptes 37 900 aktier, motsvarande 0,2 (1,1) procent av Caponas totala antal aktier, för 2 (13) MSEK till en snittkurs av 50,13 SEK. Capona sålde i mars hotellfastigheten Scandic Hotel Trondheim för cirka 47 MSEK med en realisationsvinst om cirka 10 MSEK, som redovisas under kvartal fyra. Köpare är Realinvest AS, Bybroen Bolig AS och Realbo AS (s.u.s). Hotellfastigheten tillträds av köparna den 1 oktober 2003. Hotellfastigheten är på 7 142 kvadratmeter och har 154 rum. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfälle: * Delårsrapport per 2003-09-30 Torsdagen den 16 oktober 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar