Delårsrapport januari-mars 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 · Hyresintäkterna ökade med 1 MSEK till 70 (69) MSEK. · Resultat efter finansnetto uppgick till 22 (22) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till 16 (16) MSEK, vilket motsvarar ett resultat efter skatt per aktie om 0,84 (0,85) SEK. · Under perioden återköpte Capona 0,1 (1,0) procent av det totala antalet aktier för 1 (11) MSEK. · Efter periodens utgång har Scandic Hotel Trondheim sålts med en realisationsvinst om cirka 10 MSEK. · Resultat efter finansnetto för helåret 2003, inklusive realisationsvinsten om cirka 10 MSEK, bedöms bli i nivå med motsvarande resultat för 2002, som uppgick till 128 MSEK. DELÅRSPERIODEN I SAMMANDRAG Början av året har präglats av en osäkerhet och en viss nedgång i hotellkonjunkturen, främst som en följd av det oroliga världsläget. Caponas hyresintäkter ökade med 2 procent till 70 (69) MSEK. Av Caponas hyresintäkter svarade Sverige för 78 procent, Norge för 11, Danmark för 7 och Finland för 4 procent. Av hyresintäkterna kommer 8 (8) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga de tre hotell som drivs i egen regi. Direktavkastningen, rullande 12 månader, ökade till 9,9 (9,5) procent. Fastighetsverksamhetens resultat ökade med 3 procent till 46 (45) MSEK. Resultatet från hotelloperatörsverksamheten uppgick till 1 (1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 43 (42) MSEK och resultatet efter finansnetto till 22 (22) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 16 (16) MSEK och motsvarande resultat per aktie uppgick till 0,84 (0,85) SEK. Investeringarna uppgick till 16 (14) MSEK, varav investeringar i fastighetsverksamheten svarade för 16 (14) MSEK, där den enskilt största posten avser uppgraderingen av Scandic Hotel Uplandia i Uppsala. Under perioden återköptes 20 900 aktier, motsvarande 0,1 (1,0) procent av Caponas totala antal aktier, för 1 (11) MSEK till en snittkurs av 51,27 SEK. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfälle: * Delårsrapport per 2003-06-30 Onsdagen den 16 juli 2003 * Delårsrapport per 2003-09-30 Torsdagen den 16 oktober 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00590/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00590/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar