Niomånadersrapport 2000

Niomånadersrapport 2000 1 januari - 30 september 2000 * Hotellfastighetsbolaget Caponas hyresintäkter uppgick under perioden till 190 (172) MSEK, vilket är en ökning med 10 procent. För jämförbara enheter ökade hyresintäkterna med 6 procent. * Periodens resultat efter finansnetto, exklusive intäkter av engångskaraktär, uppgick till 90 (75) MSEK, vilket är en ökning med 20 procent. Inklusive intäkter av engångskaraktär, vilka uppgick till 5 (0) MSEK, ökade resultatet efter finansnetto till 95 MSEK. * Resultatet efter finansnetto för helåret 2000 bedöms uppgå till cirka 125 MSEK, vilket innebär en ökning med 20 procent. * I början av oktober förvärvade Capona fastigheten Airport Hotel Bonus Inn i Helsingfors-Vanda med 211 hotellrum. Förvärvspriset uppgick till 102 MSEK och direktavkastningen beräknas på helårsbasis uppgå till cirka 9 procent. Perioden i sammandrag Hotellfastighetsbolaget Caponas hyresintäkter uppgick till 190 (172) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras av Caponas omsättningsbaserade hyresavtal som genererat högre intäkter till följd av hotellens ökade omsättning, vilket i sin tur är en följd av den goda hotellkonjunkturen. Hotellfastighets-förvärv och omsättningshöjande investeringar bidrog också till intäktsökningen. För jämförbara hotellfastigheter ökade hyresintäkterna med 6 procent. Direktavkastningen rullande tolv månader steg till 10,2 procent jämfört med 9,3 procent rullande tolv månader per 1999-09-30. Periodens resultat från fastighetsverksamheten uppgick till 131 (114) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Periodens resultat från den egna hotelloperatörsverksamheten uppgick till 18 (15) MSEK, en ökning med 20 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 140 (116) MSEK. Periodens resultat efter finansnetto, exklusive intäkter av engångskaraktär, uppgick till 90 (75) MSEK. Det motsvarar en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Inklusive intäkter av engångskaraktär, vilka uppgick till 5 (0) MSEK, ökade resultatet efter finansnetto till 95 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 76 (64) MSEK. I januari sålde Capona sitt enda hotell med färre än 75 hotellrum, Hotell Anglais i Helsingborg, vilket gav en realisationsvinst på 3 MSEK. I april förvärvade Capona hotellfastigheten och hotelloperatörsverksamheten Hotel Nouveau i Helsingborg som har 92 hotellrum. Förvärvspriset uppgick till 36 MSEK och direktavkastningen beräknas på helårsbasis uppgå till minst 9 procent. Hotellmarknaden i Norden Den nordiska hotellmarknaden har haft en fortsatt god utveckling under de första nio månaderna 2000. Samtidigt är kapacitetstillskottet i form av nya hotellrum generellt sett begränsat. Samtliga tre kundsegment, affär, konferens och fritid, är starka. På den svenska marknaden har efterfrågan varit fortsatt positiv med ökad beläggning och ökade rumspriser. Den danska och finska marknaden har också haft en god tillväxt både vad gäller beläggning och rumspriser. I Norge har rumspriserna utvecklats positivt medan den genomsnittliga beläggningen har minskat beroende på de senaste årens kapacitetstillskott och färre utländska gäster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00050/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00050/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar