Tre nya styrelseledamöter föreslås till Caponas styrelse. Detta framgår av kallelsen till Caponas extra bolagsstämma vil

Tre nya styrelseledamöter föreslås till Caponas styrelse. Detta framgår av kallelsen till Caponas extra bolagsstämma vilken offentliggörs idag. Av den till detta pressmeddelande bilagda kallelsen framgår att aktieägare, som tillsammans representerar cirka 56% av samtliga aktier och röster i bolaget, har föreslagit Henrik A. Christensen, Per-Anders Ovin och Petter A. Stordalen som nya ordinarie styrelseledamöter i Capona AB, att väljas in vid extra bolagsstämma den 12 augusti 2003. Henrik A. Christensen är advokat och delägare i advokatbyrån Wiersholm, Mellbye & Bech i Oslo och styrelseledamot i Choice Hotels Scandinavia ASA. Per-Anders Ovin har tidigare varit verksam som verkställande direktör för Enskilda Securities och är för närvarande styrelseledamot i Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ), Stockholmsbörsen, EDX London Ltd och Catella Property Group AB. Petter A. Stordalen är koncernchef och styrelseledamot i Choice Hotels Scandinavia ASA, ordförande i styrelsen för Home Invest ASA och styrelseledamot i Norwegian Airlines. Monica Caneman och Olle Persson, som valdes som ordinarie styrelseledamöter vid den ordinarie bolagsstämman den 25 mars 2003 kommer att stå kvar som ordinarie styrelseledamöter, medan ordinarie styrelseledamöterna Kjell-Åke Dahlström, Olle Isberg, Bo Jungner och Kerstin Lindberg Göransson kommer att lämna styrelsen vid den extra bolagsstämman. Om ovanstående förslag vinner bifall, kommer styrelsen således att bestå av Monica Caneman, Henrik A. Christensen, Per-Anders Ovin, Olle Persson och Petter A. Stordalen. Danderyd den 28 juli, 2003 Capona AB (publ) KORT OM CAPONA Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet per den 30 juni 2003 bestod av totalt 42 hotellfastigheter varav 32 var belägna i Sverige, fem i Norge, tre i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 6 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfälle: Delårsrapport per 2003-09-30 Torsdagen den 16 oktober 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00230/wkr0002.pdf Kallelse till Bolagsstämma

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar