Bokslutskommuniké 2002

* Affärsområdet Rail avyttrat – försäljningspris ca 2 miljarder kr

* Resultat efter finansiella poster, inklusive engångseffekter: 856 Mkr (660)

* Resultat efter finansiella poster i kvarvarande verksamhet: 449 Mkr (493)

* Fortsatt bra kassaflöde


Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 8:00 kr (8:00) per aktie samt en extra utdelning om 32:00 kr per aktie

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar