Bolagsstämma i Cardo

Bolagsstämma i Cardo Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Cardo AB omvaldes styrelseledamöterna Tuve Johannesson, Berthold Lindqvist, Fredrik Lundberg, Lennart Nilsson, Bengt Pettersson, Anders Rydin och Kjell Svensson. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande och Lennart Nilsson till vice ordförande. Utdelning Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag en ordinarie utdelning om 8:00 kronor per aktie och en extra utdelning om 32:00 kronor per aktie; totalt 40:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 10 april 2003 och utdelningen beräknas utsändas från VPC AB den 15 april 2003. Nomineringskommitté Stämman beslöt att utse en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande, samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje år. Offentliggörande av ledamöterna skall ske i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet. Nomineringskommitténs uppgift är att inför ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende val av styrelse, i förekommande fall revisorer, samt arvoden. Ekonomisk information Rapport för perioden januari-mars 2003 publiceras den 6 maj, för perioden januari-juni den 12 augusti samt för perioden januari-september den 29 oktober 2003. Malmö den 7 april 2003 Cardo AB (publ) VD och koncernchef Kjell Svenssons anförande vid bolagsstämman återges på Cardos webbplats www.cardo.se För ytterligare information kontakta: Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 0708 47 41 83 Cardo är en internationell verkstadskoncern och en ledande leverantör av högkvalitativa produkter och system med en god eftermarknad. Cardo har starka positioner på marknaderna för portar och pumpar. Dotterbolag finns i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01210/wkr0002.pdf

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar