Cardo förvärvar ledande företag inom styr- och reglerteknik

Cardos affärsområde Pump har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Swedmeter AB, ett av Skandinaviens ledande företag inom styr- och reglerteknik för bl a vattenreningsprocesser. Företaget omsätter ca 30 Mkr och har 26 anställda. Övertagande sker vid årsskiftet.

Swedmeter, som är ett privatägt företag, startade sin verksamhet 1980 och är beläget i Täby strax utanför Stockholm. Företaget tillverkar och marknadsför standardiserade produkter för bl a nivå- och flödeskontroll, analys, processtyrning samt fjärrövervakning vid såväl kommunala som industriella processer. I Sverige säljs produkterna direkt till slutkund medan distributörer och agenter svarar för försäljningen i övriga länder. Exportandelen uppgår till ca 50 procent.

Genom förvärvet blir Cardo Pump en mer komplett systemleverantör, framför allt inom segmentet vatten och avlopp, vilket samtidigt ökar möjligheterna att ta del av den intressanta eftermarknaden i samband med fjärrövervakade processer.

Cardo Pump, som omsätter ca 2,5 miljarder kronor, är ett affärsområde i Cardokoncernen och en av Europas ledande tillverkare av pumpar, omrörare och luftare för vatten- och avloppsapplikationer, industri samt VVS-sektorn. Cardo Pump är dessutom världsledande tillverkare av avancerad mätutrustning för massa- och pappersindustrin.

Förvärvet beräknas ej påverka Cardokoncernens resultat under 2002.

Malmö den 11 december 2001
Cardo AB (publ)Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar