Cardo utnyttjar option och gör reavinst på ca 40 Mkr

Cardo har utnyttjat den teckningsoption som erhölls som en del av försäljningspriset vid avyttringen av affärsområdet Rail i september 2002. Samtidigt har Cardo beslutat att sälja de erhållna aktierna till verksamhetens nya huvudägare. Försäljningen ger en realisationsvinst om ca 40 Mkr.

Cardos affärsområde Rail avyttrades per den 25 september 2002 till Vestar Capital Partners, som placerade verksamheten i ett för ändamålet nybildat bolag (SAB WABCO). Som en del av försäljningspriset erhölls en teckningsoption som gav Cardo rätt att till nominellt värde förvärva ca 5 procent av aktierna i det förvärvande bolaget. Optionen bokfördes vid den tidpunkten till ett beräknat värde av 10 Mkr. I samband med att Vestar Capital Partners idag avyttrat SAB WABCO till Faiveley Transport har Cardo utnyttjat optionen och sålt aktierna till den nya huvudägaren. Försäljningen av aktierna ger Cardo en realisationsvinst om ca 40 Mkr. Malmö den 16 november 2004 Cardo AB (publ) För ytterligare information kontakta: Göran Axeheim, vVD och CFO, tel 040-35 04 42, 35 04 00 Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar