Ekonomisk information från Cardo

Rapportdatum och tidpunkt för ordinarie bolagsstämma i Cardo AB 2005: 10 februari Bokslutskommuniké 2004 början av mars Årsredovisning 2004 11 april Bolagsstämma 11 maj Delårsrapport januari - mars 2005 10 augusti Delårsrapport januari - juni 2005 10 november Delårsrapport januari - september 2005 Malmö den 22 november 2004 Cardo AB (publ) För ytterligare information kontakta: Christer Roskvist, Informationschef, 040-35 04 25, 35 04 00 Cardo är en internationell verkstadskoncern och en ledande leverantör av högkvalitativa produkter och system med en god eftermarknad. Cardo har starka positioner på marknaderna för portar och pumpar. Dotterbolag finns i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa.

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar