Ekonomisk information från Cardo

Cardo AB publicerar under år 2002 ekonomisk information enligt följande:

14 februari Bokslutskommuniké, 2001
början av mars Årsredovisning
8 april Bolagsstämma
6 maj Delårsrapport januari - mars 2002
14 augusti Delårsrapport januari - juni 2002
7 november Delårsrapport januari - september 2002

Malmö den 14 november 2001

Cardo AB (publ)Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar