Inför Cardo ABs bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles måndagen den 7 april 2003 kl 17.00 på Storan,
Malmö Opera och Musikteater, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som publiceras 28 februari i Post- och Inrikes Tidningar samt 1 mars i Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.

Kallelsen bifogas detta meddelande och kommer att återfinnas på Cardos webbplats www.cardo.se

Malmö den 27 februari 2003
Cardo AB (publ)Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar