Inför Cardo ABs bolagsstämma

Inför Cardo ABs bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålles måndagen den 2 april 2001 kl 17.00 på Storan, Malmö Musikteater, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö. Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som publiceras 24 februari i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Finanstidningen samt 26 februari i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen bifogas detta meddelande och kommer att återfinnas på Cardos webbplats www.cardo.se Malmö den 23 februari 2001 Cardo AB (publ) För ytterligare information kontakta: Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00 Cardo är en internationell verkstadskoncern som 2000 omsatte 9,8 miljarder kronor. Cardo har en stark position på marknaderna för portar, pumpar och tågbromssystem. Cardo har dotterbolag i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa och antalet anställda är ca 8.000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00450/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar