Ny CFO i Cardo vid årsskiftet

Sven-Erik Persson, vice VD och Chief Financial Officer (CFO) i Cardo AB, har av personliga skäl beslutat att lämna sin befattning vid årsskiftet. Han utnyttjar därmed sin möjlighet att gå i pension.

Göran Axeheim har fr o m 2001-01-01 utnämnts till ny CFO och medlem i Cardos koncernledning. Han är född 1961, är civilekonom och sedan 1994 ekonomidirektör i Cardo AB. Göran har varit anställd i Cardo sedan 1990.

- Jag beklagar naturligtvis Sven-Eriks beslut men har samtidigt full förståelse för hans ställningstagande. Under de 20 år han varit anställd i gruppen har han varit en ovärderlig tillgång för organisationen och i arbetet med att utveckla vår verksamhet. Det gläder mig att Sven-Erik ställt sig positiv till att fortsättningsvis bistå Cardos ledning i vissa frågor, säger Cardos VD och koncernchef Kjell Svensson.

- I Göran får koncernen en mycket kompetent efterträdare, som arbetat tillsammans med Sven-Erik de senaste tio åren.

Malmö den 26 september 2000

Cardo AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Christer Roskvist, informationschef, mobiltel. 0708 47 41 83

Dokument & länkar