Offentliggörande av utbyteskvot för Sanminas erbjudande till aktieägarna i Segerström & Svensson

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTBYTESKVOT FÖR SANMINAS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SEGERSTRÖM & SVENSSON Den 26 januari 2001 lämnade Sanmina Corporation ("Sanmina") (NASDAQ NM:SANM) ett erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i AB Segerström & Svensson (publ) ("Segerström"). Prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i Segerström offentliggjordes den 27 januari 2001. Antalet aktier i Sanmina som erbjuds för varje aktie av serie A eller B och för varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor fastställdes genom en mätperiod som löpte från och med 23 januari till och med 30 januari 2001. Den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden, beräknad som genomsnittet av de senast noterade betalkurserna på NASDAQ National Market, var 49,6146 USD. Detta innebär att aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström erbjuds 0,38149 aktier i Sanmina för varje aktie av serie A eller B och för varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor. San Jose den 31 januari 2001 SANMINA CORPORATION Styrelsen För ytterligare information var vänlig kontakta: Sanmina Segerström Rick Ackel Christer Zetterberg Executive Vice President, Chief Styrelseordförande Financial Officer +1 (408) 964 3500 0708-24 25 26 Paige Bambino Kurt Jofs Corporate Communications Verkställande direktör och koncernchef +1 (408) 964 3500 08-752 18 31 Sanmina Sanmina grundades 1980 och är en ledande kontraktstillverkare som tillhandahåller ett brett utbud av integrerade tjänster till de snabbast växande segmenten inom EMS-marknaden. Saminas helhetslösning innefattar tillverkning av kretskort, kabelmontage, komplett systemintegration och testning såväl som global orderingång. Sanmina förser kunder med kostnadseffektiva kvalitetsprodukter och tjänster. Bolaget erbjuder sina tjänster till en bred kundbas bestående av ledande OEM-företag inom områdena kommunikation, medicin, industri samt höghastighetsdatorer. Som en följd av Sanminas position inom den snabbt växande outsourcingmarknaden har Sanmina uppnått betydande rörelseresultat och en hög avkastning. För räkenskapsåret som slutade den 30 september 2000 rapporterade Sanmina intäkter om USD 3,9 miljarder, en ökning om 63 procent jämfört med föregående år. Sanmina rapporterade ett nettoresultat för räkenskapsåret om USD 259,4 miljoner, exklusive extraordinära kostnader, en ökning om 77 procent jämfört med USD 146,5 miljoner föregående år. Inkluderas de extraordinära kostnaderna uppgår nettoresultatet till USD 192,9 miljoner. Sanmina har drygt 24.000 anställda samt drygt 50 tillverkningsenheter i tio länder. Sanminaaktien är noterad på Nasdaq National Market med kortnamn NASDAQ NM:SANM. Information avseende Sanmina finns på Bolagets hemsida med adress http://www.sanmina.com. Segerström Segerström är en internationell koncern med fokus på utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade enclosure systems till kommunikationsindustrin. Med världsledande kvalitetsprocesser för produktutveckling, tillverkning, systemintegration och logistik, i kombination med en internationell räckvidd, är Segertröm ett naturligt val när en partner skall utses för långsiktiga utvecklingsprojekt och långsiktiga relationer. Exempel på användningsområden för enclosure systems är radiobasstationer, publika växlar och företagsväxlar. Omkring 80 procent av koncernens leveranser av enclosure systems avser applikationer inom mobiltelefoni och Internet. Bland kunderna märks Allgon, Ericsson, Lucent, Motorola och Nokia. För de första nio månaderna 2000 redovisade Segerström intäkter om SEK 2,1 miljard, en ökning från 1,3 miljarder motsvarande period föregående år. Under samma period redovisade Segerström ett nettoresultat om SEK 123 miljoner. Koncernen har omkring 2.000 anställda i Sverige, Finland, Brasilien, Belgien, Storbritannien, Ungern och USA. Segerströms B-aktie handlas på Attract 40 listan på OM Stockholmsbörsen med kortnamn: SEGE B. Information avseende Segerström finns på bolagets hemsida med adress http://www.segerstrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar