CashGuard erhåller två nya stora beställningar

Order tecknade till ett värde av ca 40 miljoner från Statoil och NorgesGruppen: CashGuard erhåller två nya stora beställningar CashGuard har fått två nya stora beställningar på sina kontant- hanteringssystem. Den ena ordern avser system till "Post i Butikk" i Norge och den andra kommer från Statoil i Sverige. Beställningarna har ett marknadsvärde på ca 40 miljoner SEK tillsammans. · NorgesGruppen beställer system till ytterligare 200 butiker för konceptet "Post i Butikk". · Statoil har beställt 214 CashGuard-system till 108 butiker i Sverige, vilket utgör ca en femtedel av Statoils bemannade stationer i landet. Statoil CashGuard har tecknat avtal med 108 Statoil-stationer över hela Sverige för leverans av över 200 CashGuard-system. Detta är ett led i Statoils satsning på säkrare arbetsmiljö för de anställda och det är petroleumhandelns hittills mest omfattande säkerhetsinvestering gällande sluten kontanthantering i Sverige. På sikt kommer även vissa banktjänster, som t.ex. kontanta uttag, att möjliggöras på stationerna. - Denna beställning från Statoil är ett genombrott inom detta affärsområde och ligger i linje med våra satsningar på ett breddat användningsområde för våra produkter. Det gläder mig särskilt att Statoil, som ligger långt framme i sitt säkerhetstänkande, nu i stor skala satsar på vårt system, säger Leif Nordqvist VD på CashGuard AB. NorgesGruppen NorgesGruppen ASA har lagt ytterligare en beställning gällande "Post i Butikk" i Norge. Den här gången avser ordern 200 nya butiker med ett ordervärde på ca 20 miljoner NOK. Sammanlagt under detta år har CashGuard fått beställningar på 300 system till ett marknadsvärde på 30 miljoner NOK. I januari i år tecknade CashGuard AB det då största avtalet i företaget historia. Det var NorgesGruppen ASA som tillsammans med Norske Shell AS beslutade att välja CashGuards slutna kontanthanteringssystem för det nya konceptet "Post i Butikk" (PiB). Den första ordern omfattade system till 100 butiker till ett marknadsvärde av 10 miljoner NOK. Sammanlagt skall ca 1 100 butiker konverteras till "Post i Butikk" fram till fjärde kvartalet 2002, varav flertalet utrustas med CashGuard-system. - Bara i år har vi erhållit beställningar på över 50 miljoner SEK och då är vi bara i mitten av februari. Det ser onekligen ljust ut för vår satsning att göra CashGuard till en standard för kontanthantering i handeln och att vi äntligen på allvar börjar ersätta den gamla kassalådan med ett modernt system, säger Leif Nordqvist. För ytterligare information: CashGuard AB (publ) Leif Nordqvist Propellervägen 10-12 Se-183 62 TÄB-Y 08-732 22 66 (+468-732 22 66) E-post: leif.nordqvist@cashguard.se Fakta om CashGuard AB: CashGuard AB bildades 1991 och blev publikt bolag 1996. Aktierna finns noterade på OM-Stockholmsbörsens O-lista. Företaget är unikt i världen om produkten slutna kontanthanteringssystem för butik, post och bank. Bolaget omsatte 46 MSEK under 2000, har 29 anställda och är i en kraftig expansionsfas. Bilder och mer information finns på: www.cashguard.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01060/bit0001.pdf

Dokument & länkar