Catella förvärvar 50 procent av tidningsförlaget Ekonomi och Teknik Förlag

Joachim Berner utses till styrelseordförande i förlaget, som bl a ger ut Ny Teknik och Affärsvärlden

Finanskoncernen Catella går in som ny hälftenägare i tidskriftsförlaget E+T, Ekonomi och Teknik Förlag AB, som i dag ägs till lika delar av Civilingenjörsförbundet och Ingenjörssamfundet. Catella blir aktieägare genom att teckna aktier i en riktad nyemission.

E+T publicerar flera välrenommerade branschtidningar som riktar sig till beslutsfattare och specialister inom tekniska och ekonomiska fackområden. Bland förlagets titlar märks bl a Ny Teknik och Affärsvärlden.

”Genom att tillföra såväl ytterligare branschkompetens som kapital och erfarenheter från utveckling av kunskapsföretag hoppas vi kunna förstärka E+T:s möjligheter att etablera sig som ett av Nordens ledande och mest lönsamma tidningsförlag”, säger Catellas VD Johan Björklund.

”Med Catella som ny delägare tror vi att E+T får de förutsättningar och möjligheter som krävs för att fortsätta utvecklas i en positiv riktning, både finansiellt och redaktionellt”, säger Sune Hilstad, Ingenjörssamfundet och Jan Martin, Civilingenjörsförbundet.

Ägarna har överenskommit att till ny styrelseordförande i E+T utse Joachim Berner som har en mångårig mediekarriär bakom sig. Han har bland annat varit chefredaktör på Expressen, VD och chefredaktör på Dagens nyheter. Han har även varit VD för reklambyrån Lowe Brindfors i Stockholm.

”Jag har lärt känna E+T som ett förlag med starka titlar och en kompetent organisation. Det känns därför roligt att ägarna givit mig förtroendet att leda styrelsens arbete att tillsammans med bolagets ledning fortsätta vidareutveckla både existerande och nya titlar och produkter”, säger Joachim Berner.
  

Kontakter:
Johan Björklund, VD, Catella Holding AB
Telefon: 08-463 33 00

Mikael Widell, informationschef, Catella Holding AB
Mobil: 0703-11 99 60
Mikael.widell@invics.se


Fakta till redaktionen:

Catella
Catella är en finanskoncern med inriktning på kapitalförvaltning, finansiell rådgivning och egna investeringar. Genom att tillföra både kunskap och kapital kan Catella skapa unika förutsättningar för sina kunder.
Catella medverkade under 2003 som finansiell rådgivare vid transaktioner med ett sammanlagt transaktionsvärde på 50 miljarder kronor. Knappt 12 miljarder kronor förvaltas för kunders räkning. Catella är dessutom hel- eller delägare till ett 50-tal företag med totalt cirka 2 500 anställda.
Catella grundades 1987 och är i dag verksamt i åtta europeiska länder. För mer information, besök vår hemsida www.catella.se

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Dokument & länkar