Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2002

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2002 Starkt kassaflöde i en svag marknad. · Försäljningen under helåret 2002 uppgick till 12 808 Mkr (11 872) och blev för det fjärde kvartalet 3.627 Mkr (3.819). · Rörelseresultatet för helåret blev 7 Mkr (-91) och resultat efter skatt -33 Mkr (-120). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 7 Mkr (48) och resultatet efter skatt blev -13 Mkr (12). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 379 Mkr för kvartalet och för helåret till 425 Mkr. Kapitalomsättningshastigheten har förbättrats avsevärt. · Scribona försvarade sina marknadsandelar inom samtliga huvudmarknads-segment. · Resultat per aktie för helåret blev -0,65 kr (-2,56). För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 35 76 Örjan Rebeling, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00940/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00940/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Dokument & länkar