Redeye: Catella - Förvaltningen avancerar medan banken blöder

Kärnverksamheten i Catella fortsätter att utvecklas starkt med goda inflöden och bra resultat i förvaltningsbolagen. Den kraftiga förlusten som redovisades inom banken i Q2 gjorde dock att resultatet totalt sett blev måttligt bra. EBIT 81 MSEK är aningen högre Y/Y, men lite lägre än vi hade räknat med. Den strategiska översynen av bankverksamheten pågår fortfarande. Catella räknar med att kunna lämna besked under hösten.

Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/2PecORn

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/      

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera