Catena utser ny regionchef Malmö

Jörgen Eriksson är utsedd till ny regionchef för Malmö och tillträder idag sin nya tjänst.

2018-12-03 kl. 8:45 

 Jörgen Eriksson, anställd i Catena sedan augusti 2016, lämnar därmed sin nuvarande roll som controller på Catena. Han ersätter Christian Berglund som meddelat att han lämnar sin tjänst som regionchef i Malmö och Jönköping under första kvartalet 2019. Som Regionchef i Malmö ingår Jörgen i Catenas ledningsgrupp.

- Catena är ett starkt bolag och jag är oerhört motiverad att få fortsätta utveckla och utvecklas med Catena som ny regionchef i Malmö. Jag är övertygad om att vi kan fortsätta driva Region Malmö framåt med det kompetenta team som finns där, säger Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö.

- Jag är mycket glad att Jörgen med sitt stora engagemang vill gå vidare i företaget. Jörgens affärsmässighet och analytiska ådra med ett brett verksamhetsperspektiv kommer vara en stor tillgång i uppdraget att utveckla region Malmö, säger Benny Thögersen, VD på Catena.

För ytterligare   information, vänligen kontakta
Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
  benny.thogersen@catenafastigheter.se
Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö
Tel. 0730-70 22 42
  jorgen.eriksson@catenafastigheter.se  

 

 

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 257,4 Mkr per 30 september 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Media

Media