Penser Access: Catena - Mer mark och stabila kassaflöden

Hyresintäkterna för årets 9 första månader uppgår till SEKm 805, en ökning med 22% från samma period föregående år. Intjäningsförmågan på hyresintäkter på 12-månadersbasis uppgår nu till SEKm 1 112,8, en ökning med 2,5% sedan Q2'18 Driftsöverskottet ökar med 22% under samma period mot Q3’17 och uppgår nu till SEKm 610,5, detta motsvarar en överskottsgrad om 75,7%. Bolags EPRA-NAV uppgår nu till SEK 164,88 per aktie, en ökning med ca 5% under kvartalet. Under kvartalet har Catena varit aktiva på förvärvsmarknaden vilket gör att man nu har en landbank på över 1,7m kvadratmeter. Landbanken gör att man kan utveckla projekt åt kunder i egen regi vilket har en betydligt högre ROI än förvärvade fastigheter. Vidare har man möjlighet att få en högre överskottsgrad i egenutvecklade fastigheter än äldre förvärvade. Möjligheten till projektutveckling i egen regi samt den goda direktavkastningen i bolagets fastighetsbestånd gör att vi ser en medelhög potential i bolaget till en låg risk. .

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/mer-mark-och-stabila-kassafloden/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera