Resurseffektiv bebyggelse – en prioriterad sektor för energieffektivisering

Caverion Sverige, artikel, 2018 01 31

Resurseffektiv bebyggelse – en prioriterad sektor för energieffektivisering

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. 

Idag meddelade myndigheten vilka fem sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. En av dem är resurseffektiv bebyggelse, där förvaltning, renovering och ett resurseffektivt livscykelperspektiv nämns som viktiga områden.

- Det är klokt att energimyndigheten inkluderat bebyggelse som en av sektorerna i strategin för ökad energieffektivisering. Befintliga byggnader använder stora mängder energi och är något av en outnyttjad resurs för energieffektivisering. Ett ökat livscykelperspektiv och långsiktighet i byggnaders förvaltning kan i hög grad bidra till att nå målen i energiöverenskommelsen till 2030, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige.

Läs hela nyheten på energimyndigheten.se. Läs även mer om Caverions energieffektiviseringsprojekt.

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige
erika.a.bjornesparr@caverion.com
+46 73 050 92 85

Om Caverion

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. 

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2016 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro.  Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. 

www.caverion.se

Prenumerera

Media

Media