Beslut fattade på Cell Networks extra bolagsstämma

Beslut fattade på Cell Networks extra bolagsstämma Följande beslutades på Cell Networks extra bolagsstämma den 30 maj 2000: * att ändra firman från Cell Network AB (publ) till Cell Network Frölunda AB (publ). * att styrelsen i Cell Network Frölunda AB kommer bestå av följande personer; Tom Buhl Niklas Flyborg Jerker Käll Gunilla Rudebjer * att sätet för Cell Network Frölunda AB flyttar från Göteborg till Stockholm I och med de beslut som fattades på Cell Networks och Mandators bolagsstämmor den 30 maj 2000 har de bägge bolagen gått samman, och de kommer hädanefter att verka under namnet Cell Network AB. För mer information, kontakta: Ellinor Bollman, informationschef Cell Network, tel: 070-347 37 14 Arvid Liepe, Investor Relations Cell Network, tel: 08-522 041 85, 0709-56 51 85 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar