Bilprovningens hemsida prisad av Sveriges Internetanvändare

Bilprovningens hemsida prisad av Sveriges Internetanvändare Bilprovningens hemsida erbjuder den bästa servicen enligt undersökningen Web Service Award. Bland tjänsterna ingår det webbaserade bokningssystemet för besiktningstider som utvecklats av Cell Telecom i samarbete med Cell Network. För att underlätta tidsbokning av besiktning beslutade Bilprovningen hösten 1999 att införa ett nytt webbaserat bokningssystem. Cell Telecom valdes till helhetsleverantör och utvecklade en integrerad talsvars, Internet- och WAP-lösning. Förra onsdagen utsågs Bilprovningen.se till en av vinnarna av Web Service Award. Bilprovningens hemsida med information och bokningssystem för besiktningstider prisas för sin enkelhet och interaktivitet och företaget anses erbjuda den bästa kundtillfredsställelsen på nätet. - Att kunna boka besiktningstid via vår hemsida var mycket efterfrågat. Nu ges våra besökare den möjligheten samtidigt som de kan ta del av mycket annan information. Vi har ansträngt oss för att göra bokningen enkel och pedagogisk och idag väljer ca 30 procent av kunderna att boka via webben, säger Michael Stenberg, projektledare på Bilprovningen. - Det har varit ett roligt och intressant samarbete med Bilprovningen och vi är glada över att de fått den här utmärkelsen, säger Joakim Harging, försäljningsansvarig Cell Telecom. Närmare 10 000 besökare har deltagit i undersökningen som arrangeras av TEMO, Telia och IT Management med syfte att ta reda på vad Sveriges Internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Besökarna har svarat på frågor om användarvänlighet, information och kontaktmöjligheter. En jury har därefter bedömt de tio webbplatser som fått högsta Web Service Index inom de två tävlingskategorierna: Information och Service samt Elektronisk handel. Juryns motivering löd: "Vinnaren har löst ett centralt problem för sig själv och sina kunder genom att på ett för alla parter effektivt sätt nyttja möjligheterna som webben möjliggör. Man hjälper med bra interaktivitet och på ett enkelt sätt såväl den kunnige som den okunnige och förbereder via hemsidan användaren för det stundande mötet". För mer information: Joakim Harging, Försäljningsansvarig Cell Telecom, 08-675 95 21, 0708-470 964 Ellinor Bollman, Informationschef, Cell Network, tel. 08-402 31 90, 070- 3473714 Michael Stenberg, Projektledare, Bilprovningen, 08-759 23 25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar