Cell Network förvärvar den holländska Internetkonsulten WDS

Report this content

Cell Network förvärvar den holländska Internetkonsulten WDS Genom att förvärva den holländska Internetkonsulten WDS befäster Cell Network ytterligare sin position som ett ledande konsultföretag i Europa. WDS är en etablerad leverantör av e-handelslösningar och interaktiva media, med huvudkontor i Rotterdam. WDS stärker framförallt Cell Networks kompetens inom kreativa lösningar och varumärkesprofilering. WDS är ett lönsamt Internetföretag som fokuserar på bland annat e-handel och varumärkesprofilering på Internet. Företaget grundades av vd:n Ton Damen i Rotterdam 1991. De senaste två åren har företaget vuxit snabbt och har idag cirka 60 medarbetare i Rotterdam, Amsterdam och i London. WDS har uppdrag för välrenommerade företag inom business-to-business, konsumentindustrin och förvaltningssfären, däribland Philips, Unilever, Mercedes Benz Holland, Hewlett Packard, Sonera, Akzo Nobel och det holländska Skatteministeriet. Nu kan vi vidga vi vårt kunderbjudande. Vår kärnkompetens finns idag huvudsakligen inom varumärkesprofilering och interaktiv kommunikation. Genom att ansluta oss till Cell Network-koncernen kan vi leverera kompletta lösningar där vi integrerar teknisk kompetens med vår kunskap av idag, säger Ton Damen, vd WDS. Genom förvärvet av WDS, och tillsammans med våra strategikonsulter i Amsterdam, blir Cell Network en stark aktör även i Holland. Verksamheten blir den naturliga basen för vår fortsatta tillväxt i Beneluxländerna, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef i Cell Network. Förvärvet ligger också helt i linje med vår uttalade mål att stärka vår kreativa kompetens, och är således ett viktigt steg i vår internationella expansion. Cell Network förvärvar 100 procent av aktierna i WDS till en fast köpeskilling om sju miljoner euro. Därtill kommer en rörlig del beroende på WDS framtida resultatutveckling och tillväxt. WDS omsättning för 2000 väntas bli cirka 6 miljoner euro. För mer information: Ellinor Bollman, Informationschef, Cell Network, tel. 0703-473714 Arvid Liepe, Investor Relations, Cell Network, tel. 0709-565185 Chantal Verweij, PR Manager WDS, tel. +31 65 31 80 230 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar