Cell Network investerar i Snapsend

Report this content

Cell Network investerar i Snapsend Cell Innovation, Cell Networks riskkapitalbolag, investerar i Snapsend, en digital fototjänst på Internet. Snapsend är ett företag som skapat en virtuell mötesplats där konsumenten på ett enkelt och stimulerande sätt kan dela sina bilder med vänner och bekanta, göra egna fotoalbum och strukturera sitt fotoarkiv. Sedan verksamheten startade i våras har managementkonsulter från Cell Strategy, i nära samarbete med Snapsend, utvecklat företagets internationella expansionsstrategi. - Vi ser en oerhörd styrka i att nu få Cell Network som strategisk ägare, säger Thomas Åslund, VD Snapsend. Tillgången till Cells nätverk och kompetens inom exempelvis trådlöst Internet och interaktiv tv är viktig för vår internationella expansion, och som investerare kompletterar de våra övriga ägare väl. Cell Innovations investering motsvarar en ägarandel om 7,7 %. - I USA har utvecklingen inom det här området varit explosionsartad. Eftersom Snapsend fungerar som en brygga mellan analog och digital fotoframkallning och bildhantering får även ägare till analoga kameror en möjlighet att uppleva digitala tjänster redan idag, säger Kristina Ahlberg, VD Cell Innovation. En av tjänsterna hos Snapsend är virtuell visning av personliga fotoalbum. Efter framkallning förfogar kunden över ett lösenordsskyddat digitalt arkiv hos snapsend.se, och komponerar bilderna i virtuella album. Om kunden sedan vill visa bilderna, exempelvis från bröllopet, så bjuder han i släkt och vänner via e-post, som sedan kan titta på bilderna genom att öppna en medföljande länk till fotoarkivet. I anslutning till den virtuella visningen kan vanliga papperskopior eller ett komplett fotoalbum beställas med post. Om SnapSend SnapSend grundades i januari 2000 av Thomas Åslund, Mattias Byström och Niklas Jonsson. Sedan lanseringen av snapsend.se i augusti har en stadig tillväxt på medlemmar redovisats och handeln har kommit igång över nätet. Cell Innovations investering är den sista delen av en emission som Snapsend genomfört om sammanlagt 15 miljoner kronor. I emissionen har såväl nya som gamla ägare deltagit De största ägarna är Wikow Invest AB, Core Ventures och Cell Innovation. Övriga ägare som kan nämnas är AU- system, Element Park och Björn Wolrath, styrelseordförande i Snapsend. För mer information: Kristina Ahlberg, VD, Cell Innovation, tel. 08-402 31 16, 0709-56 51 21 Arvid Liepe, Investor Relations, Cell Network, tel. 08-402 31 91, 0709-56 51 85 Thomas Åslund, VD, SnapSend, tel. 031-701 15 50, 0706 - 92 68 96 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar