Cell Network startar Cell Management Consulting - och säljer förlustbringande Cell Strategy

Report this content

Cell Network startar Cell Management Consulting - och säljer förlustbringande Cell Strategy Cell Network breddar affärserbjudandet och startar Cell Management Consulting med kompetens på högsta nivå. Det nya företaget kommer att ledas av managementkonsulterna Klaus Baumann och Michael Dirkes, båda från toppositioner inom Gemini Consulting. Klaus Baumann får också rollen som Chief Strategic Officer för att vidareutveckla strategikonsultverksamheten i koncernen. Samtidigt säljer Cell Network tillbaka den förlustbringande verksamheten inom Cell Strategy till de tidigare ägarna Björnar Jensen och Peter Nordström för 95 Mkr. Cell Strategy omsatte under årets första nio månader 72 Mkr och visade ett resultat på -15 Mkr. De finansiella effekterna av försäljningen innebär att koncernens resultat under fjärde kvartalet förbättras cirka 55 Mkr och likviditeten förbättras med 95 Mkr. Dessutom påverkas koncernens balansräkning genom att goodwill och avsättningar minskar med cirka 190 Mkr. Cell Networks strategi mot lönsamhet är att renodla verksamheten och sälja de delar som är förlustbringande och utan förväntad värdetillväxt. - Vi har under en längre tid sett kundernas ökande behov och efterfrågan av dokumenterad erfarenhet inom managementkonsulting. Vi inledde därför en diskussion med Klaus Baumann, en av Europas toppkrafter i branschen. Cell Network tar nu ett rejält kliv upp i värdekedjan, säger Niklas Flyborg vd och koncernchef Cell Network. Klaus Baumann, tidigare ledamot av Gemini Consultings koncernledning, med operativt ansvar för tyskspråkiga marknader och Östeuropa, blir vd för strategiverksamheten i Tyskland och han får också rollen som Chief Strategic Officer i Cell Network med ansvar för att managementkompetensen implementeras och utvecklas. Michael Dirkes, tidigare globalt ansvarig inom Gemini Consulting för segmenten Automotive and Manufactory, blir operativ chef för Cell Management Consulting i Tyskland. Ytterligare ett stort antal internationella managementkonsulter är rekryterade i Europa för att snabbt utveckla Cell Management Consulting. För mer information: Ellinor Bollman, Informationschef, Cell Network, tel. 08-402 31 90, 070-3473714 Arvid Liepe, Investor Relations, Cell Network, tel. 08-402 31 91, 0709- 565185 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar