Cell Networks VD och koncernchef föreslås ta plats i styrelsen efter fusionen med Mandator

Cell Networks VD och koncernchef föreslås ta plats i styrelsen efter fusionen med Mandator Marcus Bäcklund lämnar sin roll som koncernchef i Cell Network i samband med att fusionen med Mandator fullbordas vid bolagsstämma den 30 maj. Efter önskemål av huvudägarna i Cell Network och Mandator kommer Marcus Bäcklund ta plats i styrelsen i nya Cell Network. Marcus Bäcklund lämnar därmed på egen begäran sin operativa roll efter bolagsstämmorna i Cell Network och Mandator den 30 maj och föreslås en plats i nya Cell Networks styrelse i samband med att fusionen med Mandator formellt godkänts. Avsikten är att Marcus Bäcklunds kompetens inom strategisk och internationell utveckling skall tillvaratas genom styrelsearbetet. Marcus Bäcklunds avsikt är att starta ny verksamhet inom den nya ekonomin. - Jag har tagit del av Marcus nya planer och har accepterat hans ställningstagande, säger Jan Carlzon, styrelseordförande i Cell Network. Samtidigt gläder det mig att vi även i fortsättningen får tillgång till Marcus kompetens och starka engagemang, nu genom hans styrelsepost. Marcus Bäcklund säger i en kommentar: - Jag har byggt upp Cell Network till vad det är idag, fusionen med Mandator går bra och är snart klar. Jag är i grunden en entreprenörssjäl och beslutet att starta ny verksamhet har mognat fram under en tid. Samtidigt ger mig styrelseposten möjlighet att behålla kopplingen till det företag som jag varit med om att starta tillsammans med Jan Carlzon och som jag fortfarande känner mig djupt engagerad i. Över 90 procent av aktieägarna i Cell Network har gett sitt godkännande av fusionen, vilket i praktiken innebär att fusionen redan är ovillkorad. Fusions- och integrationsprocessen mellan de två företagen fortgår enligt plan. De formella besluten om sammanslagningen av Cell Network och Mandator kommer att fattas den 30 maj av extra bolagsstämmor i de båda företagen, då som tidigare aviserats Mandators VD Niklas Flyborg tillträder som VD för nya Cell Network. För ytterligare information Jan Carlzon, styrelseordförande i Cell Network AB (publ), tel. 08-545 035 00 Marcus Bäcklund, VD och koncernchef i Cell Network AB (publ), tel. 08-522 041 08, 0709-56 51 08 Internetföretaget Cell Network AB (publ), är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen är ett ledande Internetkonsultföretag för affärsutveckling genom nya digitala media med avsikt att bli ett av de marknadsledande företagen i världen. Bland kunderna finns bland andra General Electric, Telia, Nokia, ABB, Volvo, Telenor, Renault, Saab, Bank Nationale de Paris, Ericsson, Braathens Malmö Aviation, AstraZeneca, Procordia, De norske Bokklubbene, Nationalencyklopedin, Svenskt Flyg, Bonnier, Torget (Posten) och Electrolux Home. För prenumeration och pressreleaser on-line, se www.huginonline.se och www.bit.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar