Inget förvärv av Sarajärvi & Hellén

Inget förvärv av Sarajärvi & Hellén Cell Network AB's avsikt om förvärv av det finska bolaget Sarajärvi & Hellén har avbrutits sedan nya omständigheter uppkommit i samband med due dilligence-processen. Som tidigare meddelat avsåg Cell Network att förvärva 100 % av aktierna Sarajärvi & Hellén och i februari undertecknades letter of intent. Under de efterföljande förhandlingarna har det framkommit att drygt hälften av de 26 anställda i Sarajärvi & Hellén haft för avsikt att lämna bolaget, varav några har etablerat konkurrerande verksamhet, och därför anser Cell Network inte längre att ett förvärv av bolaget är aktuellt. - När detta blev känt meddelade vi genast bolaget att ett förvärv inte längre var intressant. Det är de kompetenta personerna som vi behöver till vårt nätverk och därför siktar vi på att förvärva ett annat företag, säger Ola Burmark, ansvarig för Cell Network International Expansion. Finland är fortsatt en intressant marknad och vi har kontakter med flera aktörer. För ytterligare information: Ola Burmark, ansvarig Cell Network International Expansion, tel 08-5220 4124 Arvid Liepe, informationschef och Investor Relations, Cell Network AB (publ), 08-522 041 85, 0709-56 51 85 Internetföretaget Cell Network AB (publ), är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen är ett ledande Internetkonsultföretag för affärsutveckling genom nya digitala media med avsikt att bli ett av de marknadsledande företagen i världen. Bland kunderna finns bland andra General Electric, Telia, Nokia, ABB, Volvo, Telenor, Renault, Saab, Bank Nationale de Paris, Ericsson, Braathens Malmö Aviation, AstraZeneca, Procordia, De norske Bokklubbene, Nationalencyklopedin, Svenskt Flyg, Bonnier, Torget (Posten) och Electrolux Home. För prenumeration och pressreleaser on-line, se www.huginonline.se och www.bit.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar