Mandators offentliga bud på Cell Network - framgångsrikt

Mandators offentliga bud på Cell Network - framgångsrikt På Mandators och Cell Networks extra bolagsstämma den 30 maj 2000, godkände aktieägarna samtliga ändringar i respektive bolags bolagsordning för att möjliggöra ett slutförande av samgåendet. Ändringarna innebar bl.a. namnbyten från Mandator AB (publ) till Cell Network AB (publ) ("Nya Cell Network") och från Cell Network Aktiebolag (publ) till Cell Network Frölunda Aktiebolag ("Gamla Cell Network"). Det slutliga resultatet av det offentliga budet på Gamla Cell Network Den 20 april 2000 förklarade Nya Cell Network att bolaget skulle fullfölja budet på Gamla Cell Network eftersom ägare till mer än 90 % av utestående aktier i Gamla Cell Network hade accepterat budet. För att lämna samtliga aktieägare och ägare till teckningsoptioner i Gamla Cell Network tillfälle att acceptera budet, beslöt styrelsen i Nya Cell Network att förlänga teckningstiden med fyra veckor till den 23 maj 2000. Vid utgången av den förlängda teckningstiden hade ägare till 96,7 % av utestående aktier i Gamla Cell Network och ägare till 99,9 % av utestående teckningsoptioner i Gamla Cell Network accepterat budet. Det förväntas att aktieägare som har accepterat budet under den förlängda teckningstiden och ägare till teckningsoptioner som har accepterat budet under den ursprungliga teckningstiden skall erhålla sina aktier i Nya Cell Network under vecka 25. Vid en extra bolagsstämma den 30 juni 2000 kommer det att fattas beslut om en riktad nyemission till de ägare av teckningsoptioner som har accepterat budet under den förlängda teckningstiden. Dessa aktier beräknas redovisas omkring mitten av juli 2000. Tvångsinlösenförfarande I enlighet med tidigare uttalanden, avser styrelsen i Nya Cell Network att så snart som möjligt påbörja ett tvångsinlösenförfarande av samtliga utestående aktier i Gamla Cell Network i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen. Avnotering av Gamla Cell Network Styrelsen i Gamla Cell Network har ansökt om avnotering av aktierna i Gamla Cell Network (tickersymbol: CELL) från O-listan på OM Stockholmbörsen. Sista dagen för handel med aktier i Gamla Cell Network är bestämd till den 14 juni 2000. Tickersymbol för Nya Cell Network på OM Stockholmsbörsen Till dess namnändringen från Mandator AB (publ) till Cell Network AB (publ) har blivit formellt registrerad hos Patent och Registreringsverket kommer Nya Cell Network att handlas under tickersymbolen MAND. Sedan registreringen har genomförts, vilket väntas ta omkring två veckor, kommer Nya Cell Networks tickersymbol ändras till CELL. För ytterligare information: Arvid Liepe, Investor Relations Cell Network, tel: 08-522 041 85, 0709-56 51 85 Ellinor Bollman, Informationschef Cell Network, tel: 08-522 041 14, 0703- 47 37 14 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar