Nya aktier i Mandator beräknas vara tillgängliga tisdag 16 maj

Nya aktier i Mandator beräknas vara tillgängliga tisdag 16 maj För de aktieägare i Cell Network som per den 17 april accepterat Mandators erbjudande om att byta sina aktier mot aktier i Mandator har nu nya aktier i Mandator emitterats och registrerats hos Patent- och Registreringsverket (PRV). De nyemitterade aktierna ska nu av VPC bokas in på respektive VP konto vilket beräknas vara klart tisdagen 16 maj, 2000. Registreringen av de aktier som emitteras till innehavare av optioner i Cell Network kan ske först efter beslut på den extra bolagsstämman den 30 maj. Detta beräknas vara klart i mitten av juni. För ytterligare information Arvid Liepe, Informationschef och Investor Relations, Cell Network AB, tel 08-52 20 41 85, 070-956 51 85 Ellinor Bollman, Informationschef, Mandator AB, 070-347 37 14 Mandator AB och Cell Network AB går samman under våren 2000 och bildar ett av världens största konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier. Det nya företaget ska heta Cell Network AB. Såväl Mandator som Cell Network är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Företagen sysselsätter tillsammans cirka 1800 medarbetare i 13 länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar